Telefon:  412 21 666 /416 04 306
E-post: post@sinoutleie.no
Besøksadresse: Totenvegen 437 Bilitt, Oppland
Åpningstider: 8:00-16:00 (For henvendelser utenom vanlige åpningstider ta kontakt på telefon)